homess1

Aros gyda ni

Ym Modwrog mae gennym Barc Carafanau a Gwersylla ar gyfer carafanau teithio, cartrefi modur, faniau gwersylla a phebyll yn ogystal â lle i storio cychod a charafanau. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Pod gennym ni hefyd, yn union fel gwersylla ond heb y strach o orfod codi a phacio’r babell wrth adael! Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

"Golygfeydd godidog..."

Mae gan y llety olygfeydd godidog dros y bae a'r pentiroedd hyd at fynyddoedd Eryri. Mae traeth tywod cysgodol Llanbedrog ychydig llai na milltir a hanner i ffwrdd yn y car (llai os ydych chi’n cerdded ar lwybr cyhoeddus cyfagos). Ym mhentref Llanbedrog, hanner milltir i ffwrdd, mae Swyddfa’r Post, Fferyllydd, Tafarndai, Siop, Garej ac Ysgol Farchogaeth.

Mae gennym ni wi-fi am ddim ar gael nawr hefyd

Lleoliad arbennig i archwilio harddwch naturiol Penrhyn Llŷn.

Archebwch nawr