homess1

Aros gyda ni > Pod

Pod Gwersylla – yn union fel gwersylla ond heb y strach o orfod gosod a phacio'r babell wrth adael!

Mae gan y pod wely soffa dwbl sy'n plygu, drws mynediad sy'n cloi a phwyntiau / goleuadau trydan y tu mewn. Dewch â'ch offer gwersylla arferol – sachau cysgu, offer coginio ac ati.

  • Addas i ddau o bobl
  • O £45 y noson